REGLER & FÆRDSEL

reglerRegler for færdsel i skovene på Skjoldenæsholm:

Større arrangementer og udflugter kræver forudgående tilladelse fra skovforvaltningen. Tilladelse kan søges hos skovfogeden pr. mail, som du kan finde her.
Som udgangspunkt defineres større arrangementer ved deltagerantal på over 30 personer.
Hvis du er i tvivl, om du bør indhente tilladelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

I alle private skove er Naturbeskyttelsesloven gældende. Det betyder, at ridning og cykling udelukkende er tilladt på veje og stier.

Herudover gør følgende sig bl.a. gældende:

  • Du må færdes i skovene fra kl. 6 til solnedgang.
  • Al færdsel skal foregå på anlagte veje og stier.
  • Af hensyn til privatlivets fred må du ikke tage ophold nærmere end 150m fra beboelses- og driftsbygninger.
  • Der må ikke tages grene af træer og buske eller graves planter op.
  • Vi beder dig om ikke at efterlade affald i skovene.
  • I særlige tilfælde kan skoven være lukket. Der vil blive skiltet med dette.
  • Adgang sker på eget ansvar.

Det er ikke tilladt at fiske i de mange ferske vande på Skjoldenæsholms arealer uden tilladelse.

Ved alle lovlige adgangsveje til Skjoldenæsholms skove, vil retningslinjerne desuden fremgå af opsatte skilte.