PRODUKTER

Nåletræ

  • Store dimensioner af douglas og lærk
  • Almindeligt savværkstømmer
  • Thuja og cypres
  • Pæle

Løvtræ

  • Savværkskævler i mange arter
  • Brænde i 2,7 og 2,0 meters længde
  • Selvskovning

Pyntegrønt

Skoven har et bredt udvalg af pyntegrøntsarter: Nobilis, Nordmanniana, Cypres, Thuja, Buxbom, Squarosa, Plumosa, Cryptomeria, Rødgran, Weymouth, Bjergfyr og Forsythia

Juletræer

  • Nordmanniana
  • Rødgran

Ring eller skriv for at høre nærmere.