OM SKJOLDENÆSHOLM SKOVBRUG

Skjoldenæsholm Skovbrug i dag

Området Skjoldenæsholm har en lang og rig historie, der kan spores tilbage til midten af det 14. århundrede – muligvis så langt tilbage som til Knud Lavard i starten af det 12. århundrede.
Landbrug, skovdrift og selve hovedgården har historisk set hørt under ét samlet Skjoldenæsholm Gods.

Når man i dag taler om “Skjoldenæsholm” som fællesbetegnelse, er der dog i virkeligheden tale om en række forskellige interessenter og virksomheder, herunder Skjoldenæsholm Skovbrug ApS. Herudover kan nævnes Skjoldenæsholm Hotel & Konferencecenter og Skjoldenæsholm Golfcenter som de væsentligste.

Skjoldenæsholm Skovbrug ApS er i dag en privat skovbrugsvirksomhed. Vi forvalter skovene, boligerne og naturen på Skjoldenæsholms 2.000 hektar store område, hvoraf ca. 1.500 hektar er dækket af skov.

Skovene er meget varierede med en mangfoldighed af forskellige træarter og et terræn der ofte skifter karakter. Området er i vid udstrækning tilgængeligt for offentligheden og benyttes til ridning, jagt, virksomhedsudflugter m.m.

Afhængigt af årstiden beskæftiger Skjoldenæsholm Skovbrug 6-8 ansatte. Vi klipper årligt i omegnen af 150 tons pyntegrønt og skover 8-12.000 kubikmeter træ.